Розвиток історичних знань,

розуміння  вітчизняної   історії  в контексті загальносвітової,

 підвищення рівня навчальних досягнень

Творчість,  духовність,  інтерес

Спілкування в імпровізованому

 пошуково-дослідному клубі

«П о д и х      ч а с у»

Традиційно в кінці навчального року аудиторія трансформується в

пошуково-дослідний клуб "Подих часу"