До комплексної  контрольної роботи


 

Есе (від франц. essai – спроба, проба, нарис) –

прозаїчне висловлювання невеликого об’єму і вільної композиції,

що виражає індивідуальні враження

і міркування з конкретного приводу або питання

 

Тема:

Індивідуальність як феномен людини

Місце конфліктів в людському спілкуванні

Солідарність

Стратифікація українського суспільства. Сьогодення

 

Покоління прав людини

 

Політична еліта. Політичне лідерство

 

Громадянське суспільство в Україні

Демократія.  Ідеали та цінності демократії

Інститут приватної власності

як найістотніша передумова громадянської свободи

ЗМІ як засіб формування громадської думки

 

Нація як соціальний інститут.   Нація етнічна та нація політична                                   Світовий досвід націєтворення

 
                            Глобальні проблеми сучасності, інтереси та цінності
                                     як основа єдності людства і співпраці між народами

 

Правила написання
Як писати есе ?

- Креативно. Слова-зв’язки (вони допомагають плавно переходити з однієї частини до іншої).
  - Різна структура речень. (Читати речення правильної структури нудно. Додайте кілька інверсій. Пишіть різні за довжиною речення.)
  - Зрозумілі слова. (Розумійте значення слів, які ви вживаєте в есе. Ви пишете, щоб уразити змістом, а не словниковим запасом. Вишуканість, але в міру.)
- Різні слова (синонімія.)
- Лаконічність.

 Кожне слово важливе (без повторів; кожне речення повинне нести унікальний зміст).
  - Власна життєва позиція.

 

Надіслати роботу до передостаннього заняття
1allakor@mail.ru