Картинки по запросу рузвельт

Ф.Д.Рузвельт.    Президент США

       Досвід реалізації "Нового курсу" мав важливе історичне значення:

вперше в історії країни з розвинутою ринковою економікою спостерігалася підвищена роль державного регулювання в період кризового стану національного господарства.

     Консерватори  звинувачували Ф. Рузвельта в "соціалізмізації" , проте приватна власність залишалася недоторканною і не націоналізували жодного підприємства чи банку.

    США запобігли революційній  заміні ладу,

    До 1937 р. за низкою головних економічних показників США практично вийшли з кризи...

                                      Далі     у    коментарі        використай       Історичний     Конструктор


( велика депресія;  доба"процвітання";  1929-33рр.; світова економічна криза )

Write a comment

Comments: 17
 • #1

  Аня Бильская БЗ-11 (Thursday, 19 November 2015 20:32)

  Рузвельт прийшов до влади, коли криза в США досягла апогею.В останні тижні республіканського правління почався банківський крах, який став прямим результатом потрясінь у виробничій сфері.
  Стал очевидним, що в таких умовах країнв, як нвколи, потрібен енергійний уряд, здатний зупинити подальший спад, змусити працювати механізм ринкової економіки і не допустити розвитку руху соціального протесту.
  Здійснюючи реформи "нового курсу" , адміністрація Рузвельта розраховувала оновити економічну систему країни і позбавити її подібних до "великої депресїї" потрясінь і криз.
  Я думаю що Рузвельта називали "соціалістом" тому що у нього не вдалося впровадити політику "нового курсу". У часи влади Рузвельта почався банківський крах. Люди сподівалися на те, що новий презедент зможе здійснити обіцяний "новий курс" і зможе ужити енергійні заходи у боротьбі з кризою.

 • #2

  Сервачук Роман,БЗ-11 (Saturday, 21 November 2015 00:09)

  На президентских выборах 1932 года победил Франклин Рузвельт,чтобы стабилизировать экономику страны,Рузвельт,предложил версию об выходе из кризиса,которая получила название "Новый курс".Он стабилизировал денежную систему,боролся с безработицей и почти ее"удалил"(общественных работы,трудовые лагеря,работа для молодежи и т.д),выдавал законы(закон о труде,о социальном обеспечение,сухой закон) с целью поднятие экономики страны и улучшение жизни народу.НО с его политикой не все соглашались,консерваторы обвиняли Ф.Рузвельта у провозглашение"социализма",то что он строил свою политику на идеи социализма.По сути с консерваторами можно было согласиться,ведь у Рузвельта были позывы на социализм и брал он опыт от других социалистических стран как СССР.Но в отличии от других социалистических стран,Рузвельт брал самое главное и ценное для страны и народа.И по этому его план по повышению экономики страны прошел мирным путем,без гражданской войны,кровопролитной войны.Хоть его и обвиняли у постройке страны на социализме,Рузвельт,смог добиться стабилизации и повешение экономике страны и смогу улучшит жизнь народа,а самое главное без кровопролитие.

 • #3

  Луценко Юлія БЗ-11 (Monday, 23 November 2015 18:15)

  Вирішальне значення у виборах 1933р. мав соціально-політичний чинник. Президентом США обрали Ф. Рузвельта, який запропонував для виходу з кризи комплекс реформ - "новий курс". Йому вдалося вирішити соц. конфлікт з фінансовою кризою. Тільки через два роки антикризова політика набула певного послідовного характеру. Першим кроком реформ стали спроби оздоровлення банківської та фінансової систем.

 • #4

  Петренко Юлия (Friday, 27 November 2015 21:40)

  Во времена тяжелого экономического кризиса 1929-1933 гг. странам крайне необходим был человек, который помог бы выйти из этого тяжкого положения.
  В США получилось найти его-это был Франклин Рузвельт, 32 президент. Он ввел политику "Нового курса", которая предполагала множество реформ: в сельском хозяйстве, промышленности, финансовой и банковской системы, трудовых отношений и т.д.
  Программа Рузвельта стала совокупностью действий его правительства, направленной не только на стабилизацию экономической ситуации и преодоление последствий Великой депрессии, но и поддержку фермерства и рабочих, социальную защиту населения.
  Несомненно, политика Рузвельта была очень успешной, ведь "Новый курс" помог не только преодолеть кризисное состояние, но и предотвратить революционное изменение строя.

 • #5

  Корольов Віталій ВЗ-11 (Monday, 14 December 2015 18:34)

  Спробою виходу з кризи, пом'якшення соціальної напруженості в суспільстві, спробою, що виявилася початком глибоких реформ американського суспільства, стала політика президента Фра́нкліна Де́лано Ру́звельта в 1933-1941 pp., яка ввійшла в історію під назвою "Новий курс".
  Рузвельт, будучи з 1928 р. губернатором штату Нью-Йорк,здійснив програму державної допомоги бідним, що не мала аналогів.
  Ставши кандидатом демократів на вищу державну посаду країни, він підкреслював необхідність допомоги "забутій людині", маючи на увазі мільйони знедолених кризою, обіцяв американському народу "новий курс", пов'язаний з використанням нетрадиційних методів боротьби з кризою. Рузвельт не мав закінченої програми і вважав головною метою передвиборчої кампанії схилити на свій бік усіх невдоволених. Багато людей вважало, що прийшовши на виборчі дільниці в листопаді 1932 p., вони проголосували не за Рузвельта, а проти Гувера. Рузвельт, крім того, пообіцяв скасувати "сухий закон". Так чи інакше республіканська партія зазнала відчутної поразки. Рузвельт отримав 22,8 млн. голосів, Гувер-15,8. Демократи до того ж завоювали більшість в обох палатах конгресу.
  Вибори до конгресу у 1934 р. показали, що більшість американців підтримує ці вимоги.
  У 1935 р. був прийнятий національний акт про трудові відносини (закон Вагнера).
  1936 р. мали історичне значення: вони зробили реформи "нового курсу" незворотними.
  "Новий курс" є своєрідним зламом в історії XX ст.
  Розпочаті президентом Рузвельтом перетворення були спрямовані на вихід із кризи і на піднесення економіки. Повністю цієї мети так і не було досягнуто.

 • #6

  Скоклева Люда ВЗ-11 (Friday, 10 June 2016 08:55)

  У світовій історії"новий курс" — одна з найбільш відомих і ефективних реформ. Ф. Рузвельт здійснив більше реформ, ніж обіцяв у передвиборній кампанії. 9 березня скликали спеціальну сесію конгресу США і протягом 100 днів започаткували політику "нового курсу". її принципова відмінність від попередніх антикризових заходів полягала в тому, що президент визнавав неспроможність ліберальної економічної доктрини А. Сміта, заперечував тезу про автоматизм ринкових процесів і визнавав потребу активного державного втручання у сферу господарських відносин. Досвід реалізації "нового курсу" мав важливе історичне значення: вперше в історії країни з розвинутою ринковою економікою спостерігалася підвищена роль державного регулювання в період кризового стану національного господарства; провідні країни Заходу діяли у напрямі соціально орієнтованої економіки, що зберігається і нині (зменшення до 7—8 годин робочого дня, визначення мінімуму заробітної плати та ін.); у європейських капіталістичних країнах вивчали досвід впливу США на ринкові відносини за допомогою заходів державного регулювання попиту, а не реформ власності; у країнах Заходу широко впроваджували практику "дефіцитного фінансування" державних витрат за прикладом США; це була нова інституціональна модель виходу зі світової економічної кризи країнами буржуазної демократії; встановлення дипломатичних і торговельних відносин із СРСР відігравало значну роль у роки Другої світової війни.


 • #7

  Анастасия Станкова ВЗ-11 (Friday, 10 June 2016 09:21)

  Новий курс — заходи із запровадження централізованого планування і стимулювання економіки США, які здійснювались адміністрацією президента США Франкліна Делано Рузвельта задля подолання Великої депресії в період між 1933 і 1940 рр.
  Ні сам президент Рузвельт, ні його найближче оточення не мали якогось конкретного плану дій. «Новий курс» являв собою, по суті, комплекс окремих, не завжди пов'язаних між собою заходів і ідей, які пропонувались мало не щодня. Як правило, деякі з них нашвидкоруч затверджувались Конгресом, а потім лягали в основу президентської програми. Термін «Новий курс», підхоплений газетярами і розрекламований оточенням Рузвельта, мав швидше пропагандистське значення.Коли Франклін Рузвельт прийшов до влади, американці були мало не в розпачі. Ніхто не міг взяти кредит. Безробіття сягнуло 25% і навіть більше у великих індустріальних машинобудівних центрах. Аграрний сектор переживав ще гострішу кризу. Фермери не могли продати свою продукцію. Серія пилевих бурь (англ. dust bowl) завдала аграріям колосальних збитків, позичальники тисячами втрачали права на землю та нерухомість. Безробіття залишалось на вкрай високому рівні навіть у 1939 р., і почало скорочуватись тільки починаючи з 1941 р

 • #8

  Гуменный Александр ЕС-11 (Monday, 20 November 2017 13:35)

  Но́вый курс» название экономической политики, проводимой администрацией Рузвельта начиная с 1933 года с целью выхода из масштабного экономического кризиса (Великая депрессия), охватившего США с 1929 по 1933 Экономические программы «Нового курса» были проведены через Конгресс во время первого президентского срока Рузвельта в 1933—1936 годах. Их целью было облегчение положения безработных, восстановление экономики и реформа финансовой системы с целью предотвращения повторения Великой депрессии. Поддерживавшая «Новый курс» Рузвельта Демократическая партия выражала интересы белых южан, этнических меньшинств и профсоюзов. Республиканская партия в этот период была расколота, часть республиканцев оставалась в оппозиции политике Рузвельта, считая, что она противоречит интересам бизнеса, а другая часть частично поддерживала её.

 • #9

  Вова Заблудов (Sunday, 26 November 2017 09:04)

  Вели́кая депре́ссия (англ. Great Depression) — мировой экономический кризис, начавшийся в 1929 году и продолжавшийся до 1939 года. (Наиболее остро с 1929 по 1933 год)[1]. Поэтому 1930-е годы в целом считаются периодом Великой депрессии.
  Великая депрессия наиболее сильно затронула США, Канаду, Великобританию, Германию и Францию, но ощущалась и в других государствах.

  Предшествовали Великой депрессии события Биржевого краха США 1929 года: обвальное падение цен акций, начавшееся в «чёрный четверг» 24 октября 1929 года. После краткосрочного небольшого подъёма цен 25 октября падение приняло катастрофические масштабы в «Чёрный понедельник» (28 октября) и «Чёрный вторник» (29 октября). 29 октября 1929 года — день биржевого краха Уолл-стрит.
  «Но́вый курс» (англ. New Deal) — название экономической политики, проводимой администрацией Франклина Делано Рузвельта начиная с 1933 года с целью выхода из масштабного экономического кризиса (Великая депрессия), охватившего США с 1929 по 1933.

  Экономические программы «Нового курса» были проведены через Конгресс во время первого президентского срока Рузвельта в 1933—1936 годах. Их целью было облегчение положения безработных, восстановление экономики и реформа финансовой системы с целью предотвращения повторения Великой депрессии.

 • #10

  Дубіна Олександр К-11 (Thursday, 30 November 2017 21:59)

  ☆☆☆"Cвітова економічна криза"☆☆☆
  ➥Криза розпочалася в Нью-Йорку з краху на фондовій біржі й охопила банківську систему, промисловість і сільське господарство. Біржову паніку 23 жовтня 1929 р. зумовило падіння курсу акцій, ціну яких завищували біржові спекулянти. Протягом 1929—1933 рр. загальна ціна біржових акцій зменшилась у ⓸ раз.↓↓↓
  ●"Обвал⇩" курсу цінних паперів на Нью-Йоркській біржі викликав паніку в США та інших країнах Заходу.●
  ▶У світовій історії "новий курс" — одна з найбільш відомих і ефективних реформ. Ф. Рузвельт здійснив більше реформ, ніж обіцяв на віборах. 9 березня зібрали спеціальну сесію конгресу США і протягом 100 днів створили політику "нового курсу".◀
  [Дякую за увагу.]

 • #11

  Більский Олександр К-11 (Friday, 01 December 2017 10:32)

  Світова Економічна криза.
  Початок кризи саме в США пояснюють такими причинами:
  1) маючи майже половину золотого запасу країн з ринковою економікою, Манхеттен перетворився на світовий фінансовий центр у 1920 р. У фінансовому світі, як і раніше, провідною валютою залишався фунт стерлінгів "Ізоляціонізм” і брак геополітичної економічної політики США сприяли тому, що основну частину коштів, інвестованих за кордон, використовували в економіці країн американського континенту. Банки Нью-Йорка не витримали величезного грошового потоку, і в жовтні 1929 р. відбувся відомий "обвал” із трагічними наслідками для світової громадськості. Це був урок для США, котрі розірвуть з доктриною "ізоляціонізму";
  2) розвиток фермерства. Укрупнення господарств здійснювалося у процесі інтенсифікації виробництва, а місткість внутрішнього і зовнішнього ринків звужувалася. Результатом стало сільськогосподарське перевиробництво. Канада, Австралія й Аргентина потіснили США на зовнішньому ринку в поставках зерно продукції аж до кінця XX ст.;
  3) спостерігалося недовантаження виробництва в традиційних галузях. Економіка потребувала заміни застарілого устаткування в текстильній, взуттєвій та вугледобувній промисловостях і суднобудуванні;
  4) монополія виробництва призвела до значного скорочення малого і середнього підприємництва — головного конкурента. Пристосовуючись до ринку, великі монополістичні об'єднання зменшували обсяги виробництва, намагаючись при цьому підвищити ціни на свою продукцію.

 • #12

  Жуматий Кристина Ес-11 (Sunday, 03 December 2017 11:40)

  Велика Депресія» у США тривала з жовтня 1929 р. до 1933 р.
  Причини Великої депресії :
  Така системна криза не могла не мати своїх причин, тому вчені висунули декілька теорій причини виникнення кризи, які часто суперечать одна одній. Але основною причиною «Великої Депресії» називають кризу перевиробництва.
  -За роки Першої світової війни господарство США розвивалося так, що капітали вкладалися у галузі важкої промисловості, де вироблялися зброя та набої. Ці галузі й після війни мали найбільші прибутки, а інші зазнавали збитків Стихійне зростання обсягів виробництва у 20-х рр. значно перевищило зростання прибутків більшості американців. З цієї причини товари не розкуповувалися й осідали на складах виробників.
  — Непомірно великі пільги монополіям призвели до того, що вони диктували ціни на сировину і на готову продукцію. При цьому незважалося на ситуацію на ринку, а враховувалися лише інтереси монополій Союзники, а також переможена Німеччина, заборгували Америці значні суми й не могли їх виплатити Надання дешевих кредитів, які були доступні «середньому» американцю, призвело до величезних спекуляцій ними й надмірного захоплення американцями покупками. Коли ж наставав час розраховуватися за кредити, то грошей на це зазвичай вже не залишалося У відповідь на прийняті в США закони, спрямовані на захист американських виробників, європейські країни також закрили свої ринки для американських товарів і послуг. До того ж Європа не мала чим розраховуватися за американський імпорт
  Наслідки Великої депресії :
  Було закрито більше як 5 тисяч банків Акції знецінились на 40 мільярдів доларів Внаслідок підвищення рівня інфляції значно зросли ціни. Багато людей опинилося за межею бідності. Промислове виробництво скоротилося на 50% У п’ять разів зменшилося виробництво автомобілів 12 мільйонів безробітних (у піковий момент кризи — 15 мільйонів). Безробіття в США зросло до 25 %, а в деяких країнах ще вище, навіть до 33 %. 5 мільйонів американських фермерів були позбавлені господарства і землі за несплату боргів. Погіршилось становище фермерів, дрібних підприємців, представників середнього класу
  Висновок:деякими експертами вважається, що причиною закінчення Великої депресії стала Друга світова війна, що спричинила масові державні закупівлі озброєння. Хоча таке пояснення розвитку подій має певну вірогідність, аналіз історичних джерел вказує на початок економічної стабілізації у 1932–1933 роках, тобто задовго до початку війни.

  Фондовий ринок відновився до докризових значень лише через 39 років — тільки в 1954 році індекс Dow Jones перевищив рівень 3 вересня 1929 року.

 • #13

  Сергій Чумаченко К-11 (Friday, 08 December 2017 20:07)

  Велика депресія (1929-39) це найглибша та найтриваліша економічна криза в історії західного світу. У Сполучених Штатах, Велика депресія почалася незабаром після краху фондового ринку – у жовтні 1929 року, який посіяв паніку на Уолл-стріт знищила активи мільйонів інвесторів. Протягом наступних кількох років, рівень споживчих витрат та інвестицій впав, викликаючи різке зниження обсягів промислового виробництва та підвищення рівня безробіття. До 1933 року, коли Велика депресія досягла свого найнижчої точки, близько 13 – 15 мільйонів американців були безробітними і розорилася майже половина банків.
  Хоча заходи та реформи адміністрації президента Франкліна Д. Рузвельта і допоміги зменшити деякі наслідки Великої депресії, у 1930-і роки, економіка ще не змогла відновитись в повній мірі до показників 1929 року. Тільки у 1939 році з початком Друої світової війни, яка сприяла остаточному подоланню екнономічної кризи.

 • #14

  Екатерина Агаева (Monday, 18 December 2017 13:37)

  США в 20-ті роки. Доба Процвітання. Сполучені Штати раніше від інших високорозвинутих країн вступили в період стабілізації. США отримали найбільше від участі в Першій світовій війні. 3 країни-боржника США перетворились у кредитора, а воєнні замовлення дали могутній поштовх економічному розвитку. Крім цього, США стали країною, де нова техніка, технології і системи управління найбільш широко впроваджувались у виробництво. Америка стала країною масового виробництва. Автомобілі, пральні машини, холодильники, радіоприймачі, фотоапарати, програвачі стали звичайним явищем. Регулярними стали авіаційні пасажирські перевезення.

  У 1922-1929 pp. відбувався бурхливий розвиток промислового виробництва. На кінець періоду США виробляли 44% промислової продукції капіталістичного світу, тобто більше, ніж Великобританія, Франція, Німеччина, Італія та Японія разом узяті.

  Важливим поштовхом до зростання виробництва стало поширення конвеєрного методу масового виробництва.
  Економічне піднесення 20-х років мало ряд особливостей. Суднобудівництво, виробництво залізничного обладнання, текстильна та вугільна промисловості перебували у стані застою. Виробничі потужності в машинобудуванні та металургії не були повністю завантажені. Сільське господарство переживало затяжну кризу. В країні було 2-3 млн. безробітних. З кожним роком зростав обсяг продажу в кредит за рахунок майбутніх доходів населення, що свідчило про звуження внутрішнього ринку та загострення проблем збуту

  Це пояснювалось нерівномірністю розподілу національного багатства. Заробітна плата ледь-ледь збільшилась, в той час як прибутки великих підприємців виросли втричі. Багаті стали багатшими. Вони купували дорогі машини, будинки, яхти, але їх було мало і вони не могли замінити масового споживача в умовах бурхливого розвитку виробництва.

 • #15

  Марченко Олена ЕС-11 (Thursday, 21 December 2017 19:05)

  Новий курс (англ. New Deal, дослівно — «Нова угода») — заходи із запровадження централізованого планування і стимулювання економіки США, які здійснювались адміністрацією президента США Франкліна Делано Рузвельта задля подолання Великої депресії в період між 1933 і 1940 рр.

  "Новий курс" — не попередньо продумана система нововведень, а реакція на кризу; він мав емпіричний характер. Про це свідчать два факти:
  1) теоретичне обґрунтування подібних заходів здійснено у праці Дж.М. Кейнса "Загальна теорія зайнятості, процента і грошей", опублікованій лише в 1936 р.;
  2) тільки через два роки антикризова політика набула певного послідовного характеру.
  Тобто, залишаючись на позиціях ринкової економіки, вихід із економічної кризи адміністрація президента віднайшла в соціально орієнтованій економіці, економіці з посиленням ролі держави та суспільних інститутів в її регулюванні.
  Коли Франклін Рузвельт прийшов до влади, американці були мало не в розпачі. Ніхто не міг взяти кредит. Безробіття сягнуло 25% і навіть більше у великих індустріальних машинобудівних центрах. Аграрний сектор переживав ще гострішу кризу. Фермери не могли продати свою продукцію. Серія пилевих бурь завдала аграріям колосальних збитків, позичальники тисячами втрачали права на землю та нерухомість] Безробіття залишалось на вкрай високому рівні навіть у 1939 р., і почало скорочуватись тільки починаючи з 1941 р.

  Наслідки:
  • Почав працювати соціальний захист.
  • Зменшення кількості банків.
  • Працевлаштування більшості безробітних.
  • Девальвація долара.

 • #16

  LongmanAlsop (Thursday, 06 June 2019 17:38)

  9

 • #17

  StockAntoinette (Wednesday, 26 June 2019 10:23)

  9