Толерантність

      Генеральною конференцією ЮНЕСКО 1995 р. була прийнята Декларація толерантності.

         Відповідно до Декларації принципів толерантності, ми розуміємо, що «толерантність означає повагу, прийняття і правильне розуміння багатого розмаїття культур нашого світу, наших форм самовираження і способів прояву людської індивідуальності… це гармонія в різноманітті, це чеснота, яка робить можливим досягнення миру і сприяє заміні культури війни культурою миру…

    У своєму житті ми спілкуємося з представниками різних національностей, культур, світів, соціальних верств… тому треба вміти поважати культурні цінності як свого народу, так і представників іншої культури, релігії, навчитися знаходити точки дотикання»...

 

Шановні студенти,  задача полягає в розвитку вищезазначеної теми Вашим коментарем.

 

 

Write a comment

Comments: 54
 • #1

  Олександр (Thursday, 10 March 2016 07:58)

  Декларація толерантності 1995 року.
  На мою думку ,я вважаю, ця декларація була прийнята для того, щоб зменшити різні конфлікти між людьми різної думки, різної релігії, різної національності, для того, щоб вони жили в мирі й разом співпрацювали в нашому суспільстві. Я знаю, що цю декларацію було прийнято на 28 засідані ЮНЕСКО.
  Зараз багато людей з різними поглядами співпрацюють і спілкуються.
  Я дуже радий, що цю декларацію прийняли й зблизили багато наступних поколінь між собою!!!

 • #2

  Остапенко Петро (Thursday, 10 March 2016 08:02)

  В основу формування толерантності підлітків у родині необхідно закласти навчання культурі світу та правам людини.Необхідно, щоб батьки усвідомлювали, що толерантність - це:
  соціокультурна основа ненасильства;
  передумова для вироблення суджень, основою яких є моральні цінності.Для того щоби батьки могли виховувати дітей у дусі толерантності, необхідне володіння відповідними знаннями, а саме, батькам необхідно формувати в підлітків систему цінностей, в основі якої лежать такі загальні поняття, як консенсус (згода), компроміс, взаємоприйнятність і терпимість, прощення, ненасильство, співчуття, розуміння, співпереживання тощо.
  Для того, щоб досягти успіху у власному житті, не витрачати сил на конфлікти, «побутові війни», кожному доцільно сформувати у собі толерантність як рису характеру. Для цього необхідно:

  - бути готовими до того, що всі люди різні – не кращі й гірші, а просто різні;
  - навчитися сприймати людей такими, якими вони є, не намагаючись змінити в них те, що нам не подобається;
  - цінувати в кожній людині особистість і поважати її думки, почуття, переконання незалежно від того, чи збігаються вони з нашими;
  - зберігати «власне обличчя», знайти себе і за будь-яких обставин залишатися собою.
  Отже , давайте самореалізовуйтеся , самоудосконалюйтеся , виховуйте в собі ті якості , що будуть наповнювати наше буття тільки позитивними емоціями і кожною щасливою хвилинкою нашого життя , бо життя дається людині лише один раз і прожити його потрібно з гідністю.

 • #3

  Павел (Thursday, 10 March 2016 08:03)

  Декларация была принята для всех народов мира. а это значит что каждый человек должен соблюдать её, и не важно какой национальности этот человек. Суть декларации заключалась в том, что люди должны быть толерантными. Понятие "научиться находить точки прикосновения" обозначает то, что люди должны уважать друг друга, уважать традиции и культуру его народа. Ведь если эти моменты отсутствуют, так и начинаются войны, революции... Расизм. Я понимаю что это всё очень тяжело для нашего, современного общества, но всё же я надеюсь что наши потомки будут сильнее нас!

 • #4

  Катерина Папушой (Thursday, 10 March 2016)

  Добрий день,я вважаю що толерантність дуже потрібна людям щоб ми більш важливіше та поважніше відносилися до інших,до рідних,до друзів та до близьких нам людей.Ми повині цікавитись друг другом,а НЕ так що нам безразличне їхне життя.Ми повині поважати інших людей,так же само як своїх рідних.Нас виховували батьки і вчили нас любити та поважати,цінити людей без різниці яка вона бідна чи багата.По розмовам з іншим ми і повинні знаходи ці точки дотиків.Толерантність (від лат. tolerantia – терпіння) – у загальному значенні ослаблення чи відсутність можливості реакції на який-небудь несприятливий фактор у результаті зниження чутливості до його впливу.Толерантна людина – це перш за все особистість, якій притаманні духовні, моральні цінності та якості. Як писав Олександр Довженко : «…людина повинна бути Людиною…». Цей вислів пояснюється тим , що кожен з нас повинен задуматися над своїм відношенням до інших , вміти правильно підтримати один одного , поважати людей , прислуховуватися до інших думок , поглядів.
  До побачення..

 • #5

  Жуминска Даниїла (Thursday, 10 March 2016 08:17)

  На мою думку толерантність - це те, що уможливлює досягнення миру, сприяє переходу від війни до культури миру. На минулій парі ми розглядали фільм у Европейській освіті і в актуальному усі заробленв бали студентів розділені між усіма...На мою думку це не є правильним рішенням((

 • #6

  Богдан (Thursday, 10 March 2016 08:20)

  В декларації розглянуто основні принципи миру на Землі
  Я важаю що не прийняв декларацію люди стали злішими і незтриманими .

 • #7

  Захаров Василь (Thursday, 10 March 2016 08:21)

  Добрий день, я вважаю що толерантність - це, передусім, активна позиція, що формується на основі визнання універсальних прав та основних свобод людини. Тим паче вчені не дійшли єдиної думки щодо виникнення в світовій культурі терміну толерантність. Дехто пов'язує його появу з підписанням Нантського едикту, коли протестанти і католики знайшли компроміс між своїми конфесіями. на розлянутому фільмі нами ми дізнались які знання можна отримати в европейскій школі.Це моя думка у когось може інша

 • #8

  Олена (Thursday, 10 March 2016 09:50)

  Ми живемо у складний і неспокійний час, а причини занепаду нашої моралі
  ми пояснюємо, виправдовуємо економічною та екологічною кризами,
  недоліками ринкових стосунків та політичною нестабільністю. Ми дуже
  довго жили у тоталітарному суспільстві, і тому нам дуже важко, але і дуже
  важливо стати толерантним.
  Толерантність – це не тільки моральний обов’язок, а й політична та правова потреба, яка сприяє переходу від війни до культури миру. Це не поступка, поблажливість чи потурання, це, передусім,
  активна позиція, що формується на основі визнання універсальних прав та
  основних свобод людини.
  А чи можуть бути толерантними люди, які не шанують себе, не
  прислухаються до свого внутрішнього голосу, занедбують свою
  самобутність? Озирніться довкола і поміркуйте, яка людина швидше
  навчиться бути толерантною – вільна чи залежна; відповідальна чи байдужа; свідома своїх прав і власної інакшості чи така, що ніколи над цим не замислювалася.

 • #9

  Анна (Thursday, 10 March 2016 09:51)

  На мою думку ,я вважаю, ця декларація була прийнята для того, щоб зменшити різні конфлікти між людьми різної думки, різної релігії, різної національності, для того, щоб вони жили в мирі й разом співпрацювали в нашому суспільстві.Толерантність-у загальному значенні ослаблення чи відсутність можливості реакції на який-небудь несприятливий фактор у результаті зниження чутливості до його впливу

 • #10

  Денис (Thursday, 10 March 2016 09:52)

  Декларація була прийнята для всіх народів світу . а це значить що кожна людина повинна дотримуватися її , і не важливо якої національності ця людина . Суть декларації полягала в тому , що люди повинні бути толерантними .В декларації розглянуто основні принципи миру на Землі
  Я важаю що не прийняв декларацію люди стали злішими і незтриманими

 • #11

  Унтіла Ганна (Thursday, 10 March 2016 09:52)

  На мою думку Толерантність перед усім означає, що кожен вільний дотримуватися своїх переконань і визнавати таке ж право за іншими.
  Ми всі різні, але ми свсі рівні. Люди за своєю природою розрізняються за зовнішнім виглядом, соціальним станом, мовою, статтю, поведінкою і цінностями.
  Декларація чітко формулює положення про те, що у повсякденному житті толерантність – це не бездіяльність, а активна життєва позиція, суть якої полягає не стільки в тому, щоб терпіти чужий спосіб життя, поведінку, звичаї, почуття, думки, ідеї або вірування, але охоче визнавати та приймати поведінку, переконання і погляди інших людей, які відрізняються від своїх власних.
  Сьогодні варто замислитися над питанням толерантності, запитаті себе чи є ми толерантними і зробити себе і світ хоч на краплину добріше та толерантніше.

 • #12

  Богдан (Thursday, 10 March 2016 09:53)

  Добрий день,я вважаю що толерантність дуже потрібна людям щоб ми більш важливіше та поважніше відносилися до інших,до рідних,до друзів та до близьких нам людей.Ми повині цікавитись друг другом,а НЕ так що нам безразличне їхне життя.Ми повині поважати інших людей,так же само як своїх рідних.Нас виховували батьки і вчили нас любити та поважати,цінити людей без різниці яка вона бідна чи багата.По розмовам з іншим ми і повинні знаходи ці точки дотиків.Толерантність (від лат. tolerantia – терпіння) – у загальному значенні ослаблення чи відсутність можливості реакції на який-небудь несприятливий фактор у результаті зниження чутливості до його впливу.Толерантна людина – це перш за все особистість, якій притаманні духовні, моральні цінності та якості. Як писав Олександр Довженко : «…людина повинна бути Людиною…». Цей вислів пояснюється тим , що кожен з нас повинен задуматися над своїм відношенням до інших , вміти правильно підтримати один одного , поважати людей , прислуховуватися до інших думок , поглядів.
  До побачення..

 • #13

  Павел (Thursday, 10 March 2016 09:55)

  Декларація толерантності 1995 року.
  На мою думку , ця декларація була прийнята для того, щоб зменшити різні конфлікти між людьми різної думки, різної релігії, різної національності, для того, щоб вони жили в мирі й разом співпрацювали в нашому суспільстві.

 • #14

  О.Іванов (Thursday, 10 March 2016 15:25)

  ....є корисна толерантність, а є шкідлива
  Корисна - та, що толерує безпечні девіації(відхилення від ціннісно-нормативних стандартів ).
  Така толерантність культивує свободу в суспільстві, продукує корисну різноманітність, сприяє прогресу тощо.
  Шкідлива толерантність, натомість, заважає протидіяти небезпечним і ворожим явищам. До речі, з медичної точки зору толерантність — це Нездатність Організму Боротися з і н ф е к ц і є ю...
  Наше суспільство, на моє чітке переконання, інфіковано БАЙДУЖІСТЮ, БІДНІСТЮ, БЕЗЗАКОННІСТЮ. Проте вірю: ліки будуть знайдені. Любов не перестає. Надія - стимул. Без надії НІ ДНЯ.

 • #15

  Максим Т (Saturday, 12 March 2016 09:08)

  Толерантність це шлях у добре життя

 • #16

  Макаренко Надя (Wednesday, 16 March 2016 18:15)

  Толерантність, на мою думку, це, по-перше, рівність між людьми. Нема поділу : чи ти єврей, чи ти українець, чи ти німець, чи ще з якоїсь громади - ти рівний за правами. По-друге - це єдність! Якщо ми не будемо єднатись, то в майбутньому нам буде дуже важко(на мій погляд). Якщо ми не будемо толерантними, то скоро ми будемо чи расистами, чи фашистами. Ці немалі субкультури - це, я б сказав, антоніми до толерантності. Бо вони пропагують все зовсім навпаки. На мій погляд це люди морально неврівноважені та, я б сказав, дурні. Вони розрізняють людей за кольором шкіри, за різними факторами життя та ненавидять цих людей. Толерантність все це відкидає. Вона навчає любові до ближнього свого

 • #17

  Корома Тетяна (Wednesday, 16 March 2016 19:37)

  На мою думку, Толерантність - це здатність без агресії сприймати думки, поведінку, форми самовираження та спосіб життя іншої людини, які відрізняються від власних. Передусім толерантність означає доброзичливе та терпиме ставлення до чогось. Основою толерантності є відкритість думки та спілкування, особиста свобода індивіда та поцінування прав та свобод людини. Отже, толерантність є доволі тонкою категорією, якої безумовно потрібно дотримуватись, оскільки вона визначає моральний, суспільний і демократичний розвиток суспільства.

 • #18

  Олена Литвиненко (Wednesday, 30 March 2016 17:44)

  Вслід за Івановим.
  На мою думку, шкідлива толерантність - це те коли її занадто багато. Якщо завжди реагувати на події , які завдають нам багато болю толерантно, то ті людини що її нам причиняють будуть залишатися не наказанні , та зрозуміють що за їх погані вчинки їм не зроблять нічого поганого. Тобто толерантність до агресорів ,злочинців, ворогів ,терористів і є шкідливою.
  На мою думку, у нашій країні люди покупають толерантність у інших людей..

 • #19

  Кривенко Ярослав О-21 (Wednesday, 06 April 2016 12:18)

  Толерантність - це здатність без агресії сприймати думки, поведінку, форми самовираження та спосіб життя іншої людини, які відрізняються від власних.

  Виникла толерантність у західній цивілізації на релігійному рівні. Виникнення цього терміну пов'язують з підписанням Нантського едикту.

  Передусім толерантність означає доброзичливе та терпиме ставлення до чогось. Основою толерантності є відкритість думки та спілкування, особиста свобода індивіда та поцінування прав та свобод людини. Толерантність означає активну позицію людини, а не пасивно-терпиме ставлення до навколишніх подій, тобто толерантна людина не повинна бути терпима до всього, наприклад до порушення прав людини чи маніпуляцій та спекуляцій. Те що порушує загальнолюдську мораль не повинно сприйматись толерантно.

  Тому потрібно розрізняти толерантну поведінку та рабську терпимість, яка не приводить ні до чого хорошого. Потрібно пильно розрізняти ці поняття, бо маніпулятори (в тому числі більшість політиків) закликають до лже-толерантності, оскільки людьми, які відносяться до всього лояльно легше управляти.

  Отже, толерантність є доволі тонкою категорією, якої безумовно потрібно дотримуватись, оскільки вона визначає моральний, суспільний і демократичний розвиток суспільства.

 • #20

  Винцковский Виталий (Thursday, 21 April 2016 09:10)

  Толерантність, на мою думку, це рівність між людьми. Нема поділу чи ти українець, чи ти німець, чи ще з якоїсь громади - ти рівний за правами.Передусім толерантність означає доброзичливе та терпиме ставлення до чогось. Основою толерантності є відкритість думки та спілкування, особиста свобода індивіда та поцінування прав та свобод людини.

 • #21

  Юрчак Артем К-21 (Thursday, 21 April 2016 09:31)

  Я згоден з попередніми коментарями. Від себе хочу додати:
  В наш час дуже важливо бути толерантним. В житті ми зустрічаємо багато різних людей, які мають свої звички, стиль життя та багато інших відмінностей. Деякі з них можуть бути не прийнятними для нас.Саме вміння бути толерантним допомагає нам залишатися зібраним, не заводитись через дрібниці, які для нас викликають дискомфорт, вміти порозумітися з іншими людьми, які мають різну релігію, політичні переконання.
  Саме утвердження Декларації толерантності та дотримання її всіма членами суспільства допомагає попередити багато безглуздих конфліктних ситуацій.

 • #22

  Бойко Илья, К-21 (Thursday, 21 April 2016 09:36)

  Вітаю, я вважаю що толерантність - це, передусім, активна позиція, що формується на основі визнання універсальних прав та основних свобод людини. Тим паче вчені не дійшли єдиної думки щодо виникнення в світовій культурі терміну толерантність.
  Дехто пов'язує його появу з підписанням Нантського едикту, коли протестанти і католики знайшли компроміс між своїми конфесіями. на розлянутому фільмі нами ми дізнались які знання можна отримати в европейскій школі.Дякую за увагу допобачення.

 • #23

  Попова Кристина О-21 (Thursday, 21 April 2016 09:41)

  Толерантність, яку суспільству нав’язують, – це примус до терпимості. І навіть, коли ми погодимося, що така терпимість – найслабший вид толерантності, то мається на увазі, що той, хто терпить, повинен поступово трансформувати свій світогляд і переосмислити систему цінностей до того, поки така терпимість перестане його дратувати, або створювати дискомфорт. Тобто, не нижчого підняти до вищого, а вищого опустити до нижчого.

 • #24

  Сибиров Артём (Thursday, 21 April 2016 09:42)

  Я вважаю, що толерантність дуже важлива у сучасному суспільстві, адже зараз дуже багато різних конфліктів і причиною цих конфліктів - безглузді причини.Ми повинні розуміти одне одного , а не одразу переходити до сутички , адже розуміння одне одного - найважливіша риса толерантності .
  На мою думку , Декларація толерантності доповнила наші уявлення про розуміння одне одного та компроміс.У мене є багато друзів і деякі з них навіть з іншої країни та сповідують іншу релігію , але я поважаю його і розумію, адже це все неважливо.Треба знаходити точки компромісу .

 • #25

  Монастирський Максим (Thursday, 21 April 2016 09:43)

  Я, вважаю, що толерантність має важливу роль у сучасному суспільстві, тому що, якщо б всі були толерантними, то можна було б уникнути багатьох конфліктів...

 • #26

  Руслан Костов (Thursday, 21 April 2016 09:46)

  я вважаю цей термін використовується для позначення широкого кола терпимого ставлення до способу життя та існування соціальних груп, політичних партій або ідей, які багато хто вважає неприйнятними. Серед інших найчастіше йдеться про релігійну, національну, расову, політичну толерантність, толерантність до конкретної статі (чоловічої або жіночої), до сексуальних меншин і т. ін. Зазвичай принцип толерантності не визнають релігійні фундаменталісти, расисти, сексуальні шовіністи, радикальні націоналісти, ксенофоби, етноцентристи. Тоталітарні та авторитарні суспільства також великою мірою нетолерантні до тих чи інших соціальних груп або поглядів.

 • #27

  Буровицкий Артём (Friday, 22 April 2016 16:26)

  На мою думку, толерантність грає ключову роль у житті людини. Якщо хоча б кожен третій був толерантним, то на світі жилося б набагато краще. Не було би ксенофобів, расистів, націоналістів. Та через це зменшилася би кількість конфліктів по всій землі. Толерантність - умова стабільності і єдності суспільства . Закликаю вас виховувати в собі терпимість та повагу до інших.

 • #28

  Бондаренко Артур ОК-21 (Friday, 22 April 2016 21:59)

  Толерантність - це, по суті, терпимість до іншого світогляду, іншої думки або культури. А люди майже інстинктивно збігаються в групи, в яких панує така ж їдея, як їхня. Люди не можуть вічно терпіти чужі думки, бо вони їх просто не розуміють (а люди завжди атакують те, що не розуміють). Толерантність - лише ланцюг на шиї у собак, які тянгуться один до одного щоб розідрати на шмаття.

  "После того как апостол Павел положил в основание своей христианской общины всеобщее человеколюбие, неизбежным следствием была крайняя нетерпимость христиан ко всем остальным." - Зигмунд Фрейд

  Цей текст не е копіювання з інтернету! Це моя суб'єктивна думка!

 • #29

  Юлія Петренко О-21 (Saturday, 17 September 2016 17:16)

  Толерантність - це терпимість, повага та розуміння думок, поведінки, світогляду, способу життя, ідей, звичаїв та вірувань інших людей, які відрізняються від наших. Толерантність - це основа цивілізованого суспільства, тому була написана Декларація принципів толерантності, яка була затверджена ЮНЕСКО 16 листопада 1995 року і тепер, щороку, відзначаеться Міжнародний день толерантності.
  Я погоджуюся з багатьма коментарями, які залишили тут інші користувачі. Ми всі живемо на одній планеті і немає значення чи ти християнин, чи мусульманин, росіянин або українець, підтримуешь одну партію чи іншу - неважливо, бо всі ми люди, ми повинні бути всі заодно.

 • #30

  Серветник Вадим О-21 (Sunday, 18 September 2016 10:55)

  Толерантність - це терпиме ставлення до поведінки інших людей, їхніх думок звичаїв тощо.
  Сьогодні важливо замислитись над цим питанням, адже у світі нині дуже часто порушуються права і свободи людей. Багато людей забувають, що вони є такою ж частиною цього світу як і ти люди чиї права вони порошують, вони не замислюються що приносять моральну, а в деяких випадках можливо і физічну шкоду.
  Декларація толенрантності ЮНЕСКО яка прийнята 1995 року , на мою думку, є дуже важливим докумнетом, якого повинні дотримуватись усі без виключення, адже ми всі рівні!

 • #31

  Юля Сербенюк (Sunday, 18 September 2016 11:14)

  Толерантність — це вихованість, стриманість, рівність.Кожна людина –особистість , індивідуальність .До кожної людини потрібно знайти свій підхід і бути толерантним в кожній ситуації , яка б не трапилася в нашому житті.

 • #32

  Юрчак Максим (Sunday, 18 September 2016 16:57)

  Толерантність-це перш за все якість людини.Це здатність сприймати без агресії думки які відрізняються від власних.В сучасному світі не повинно відрізнятися ставлення до людей за кольором шкіри, релігії, нації, адже всі ми люди, і до всіх ставитися з повагою.
  16 листопада 1995 року була прийнята Декларація толерантності ЮНЕСКО яка значно вплинула на ставлення людей один до одного.

 • #33

  Константинов Дмитро О-21 (Sunday, 18 September 2016 17:18)

  «толерантність» - сьогодні одне з найпопулярніших, найуживаніших у світі. У нашому суспільстві все частіше з'являється воно у лексиці державних, громадських, культурних діячів, журналістів - усіх тих, хто причетний до процесу демократичних перетворень. Воно як пароль, який свідчить про належність його носія до кола людей з сучасними поглядами на життя та міжособистісні стосунки.
  Для України, як багатонаціональної держави з розмаїттям культур і релігій, питання терпимості, етичності, гуманістичного виховання стають чи не головним чинником внутрішньої стабільності країни.
  Актуальність теми формування толерантної свідомості безсумнівна. Сподіваємось, що пропоновані матеріали стануть в нагоді викладачам, керівникам громадських організацій, журналістам, всім тим, хто не байдужий до питань протидії жорстокості, насильства, ксенофобії, расової та етнічної дискримінації, тероризму.
  «Не можна зіграти «Гімну Свободи»
  на інструменті насильства»
  С. Єжи Ленц

 • #34

  Українець! О-21 (Sunday, 18 September 2016 17:34)

  Толерантність врятує світ
  Перед великим розумом я схиляю голову,
  Перед великим серцем я стаю навколішки.
  --------------------------------------------------------------
  Останнім часом багато хто тут звертається до питання толерантності.

  от мене й зацікавило: де вона потрібна, ця толерантність? і чи не занадто толерантний український народ?
  Як на мене, неприпустима толернантність до людей з нетрадиційною орієнтацією: це серйозне збочення, протиприроднє явище. тому ні про яку толерантність тут не може бути й мови. до того ж я відношу інші збочення: педофілія, зоофілія...

  іноземці... про яку толерантність можемо говорити, якщо вони тут почуваюсь себе в більшій безпеці, ніж ми? якщо хтось пограбує іноземця (як і звичайного українця) - це 100% прояв расизму, і про це будуть кричати всі ЗМІ. якщо ж іноземець вчинить якийсь злочин, цей факт буде старанно приховуватись. ЧОМУ??
  Змішування рас. категорично проти. нас і так дуже мало зилишилось. тому до шлюбів з іноземцями ставлюсь дуже погано. в іншому випадку завтра ми з вами прокинемось і побачимо, що нас оточують не білі люди, а якісь араби, індуси, китайці та інші чужинці...

  Українофоби. мені їх просто шкода. люди, позбавлені найращого у житті. але не дивлячись на це, на толерантність не заслуговують. ми й так дали можливість їм розплодитися, от тепер і доводиться з ними боротися.

 • #35

  Яковчіков Дмитро К-21 (Sunday, 18 September 2016 18:49)

  Слово «толерантність» вживається настільки часто, що необхідність теоретичного осмислення цього поняття здається зайвою. Але досить навіть поверхневого погляду на літературу, присвячену цій проблемі, аби зрозуміти: у сучасних дослідженнях немає ні загальної лінії в осмисленні самого поняття, ні єдиного погляду на його зародження і розвиток.

  Сучасні дослідники наголошують на важливості толерантності для суспільних відносин як такої активності, що врівноважує крайнощі орієнтаційних позицій, як поважного ставлення до думок інших людей, що не збігаються з власними. Толерантність не є лише терпимістю. Найповніше у вітчизняному контексті відповідає її сутності термін «великодушність».

  Слід зазначити, що сімейні, дружні, сусідські, інтимні відносини характеризуються, як правило, терміном «терпимість». Поняття ж «толерантність» в етичній, юридичній і політичній лексиці включає морально-правовий та державний аспекти.

 • #36

  Чекал Влад К-21 (Sunday, 18 September 2016 18:52)

  Сьогодні, коли на долю України випали найважчі часи за роки незалежності, акумулювавши всі сили, відстоюючи свої території, захищаючи своїх громадян і свої переконання, – слова терпимість, прийняття, повага набувають зовсім іншого змісту. Для нас, українців, це не просто теорія, це дії і вчинки. Толерантність — це терпимість до чужих думок, вірувань, поведінки. Це повага або визнання рівності інших, відмова від домінування чи насильства. Інакше кажучи, постійні, цілеспрямовані зусилля для створення такого інформаційного поля, яке б культивувало в людині і суспільстві настанову на самообмеження, злагоду та співробітництво, на емоційну мобілізацію на злагоду культур. Це також визнання легітимності законних інтересів іншого, що не розходяться з мораллю, і відвертість по відношенню до його досвіду, готовність до діалогу і до розширення власного досвіду у цьому випадку. В Україні державна політика сприяння високому рівню толерантності спирається на достатньо широку політико-правову основу. Проте, в українському суспільстві на жаль ще залишається рівень психологічної відокремленості, національної ізоляції певних етнокультурних груп, ксенофобії, через інформаційні ресурси Інтернету тиражуються етнічні стереотипи.
  Зниження рівня толерантності може негативно вплинути на міжнародний імідж України, як європейської правової демократичної держави. Можливе створення потенційної загрози мирному співіснуванню численних етнічних груп та національних меншин, що перешкоджає національній консолідації та єдності країни, становленню громадянського суспільства та розвитку української політичної нації.

 • #37

  Гейченко Роман к-21 (Sunday, 18 September 2016 18:57)


  Проблема толерантності охоплює усі сфери суспільного життя нації: соціальну, релігійно-конфесійну, політичну, особистісну, міжетнічну.
  Етимологія слова “толерантність” походить від латинського tolerantia – терпимість, тобто здатність утворювати і підтримувати спільність з людьми, які відрізняються у певному відношенні від переважаючого типу. Толерантність – це протилежність ворожості, антипатії, ненависті.
  Організація Об’єднаних Націй оголосила 1995 рік роком толерантності. В рамках його проведення державами-членами ЮНЕСКО була прийнята Декларація принципів толерантності, що містить такі визначення цього поняття:
  - повага, прийняття та правильне розуміння багатого різноманіття культур, форм самовираження та самовиявлення людської індивідуальності;
  - політична й правова потреба; активна позиція, що формується на основі визнання універсальних прав та основних свобод людини.

 • #38

  Пухкая Таня,О-21 (Sunday, 18 September 2016 19:36)

  Толерантність – у загальному значенні здатність приймати щось, не схвалюючи це. На індивідуальному рівні – це здатність сприймати без агресії думки, які відрізняються від власних, а також – особливості поведінки та способу життя інших. Терпимість до чужого способу життя, поведінки, звичаїв, почуттів, ідей, вірувань є умовою стабільності та єдності суспільств, особливо тих, які не є гомогенними ні у релігійному, ні в етнічному, ні в інших соціальних вимірах.

 • #39

  Коваленко Елена О-21..) (Sunday, 18 September 2016 19:37)


  Толерантність-це слово, 13 літер, чи можливо щось більше?!. Як часто ми це чуємо. Проте чи знаємо ми що це насправді?. Чи розуміємо важливість та справжній сенс цього слова саме зараз, в наш непростий час. Толерантість-це терпимість, терпимість до людей, до оточуючого світу. Це-вихованість,стриманість,це рівність! Толерантність-це культура добрих манер і вчинків. Це саме та норма,яка повинна бути в нашому суспільстві...

 • #40

  Алина 0-21 (Monday, 19 September 2016 06:52)

  Толера́нтность (от лат. tolerantia — терпение, терпеливость, принятие, добровольное перенесение страданий) — социологический термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям.

 • #41

  Тараненко Микола К-21 (Wednesday, 21 September 2016 13:41)

  Толерантність, або терпимість, прагнення і здатність до встановлення і підтримання спільності з людьми, які відрізняються в деякому відношенні від переважаючого типу або не дотримуватися загальноприйнятих думок. Толерантність - важке і рідкісне досягнення з тієї простої причини, що фундаментом спільноти є родова свідомість. Ми об'єднуємося в одній спільності з тими, хто розділяє наші переконання, або з тими, хто розмовляє тією ж мовою або має ту ж культуру, що і ми, або з тими, хто належить до тієї ж етнічної групи. По суті, спільність мови і почуття етнічної близькості на всьому протязі людської історії виступають в якості підстав спільноти. У той же час ми схильні вороже або з острахом ставитися до «інших» - тим, хто від нас відрізняється. Різниця може мати місце на будь-якому рівні біологічної, культурної або політичної реальності.Якщо кожна людина буде хоч трохи толерантною по відношенню до інших людей Їх культури,релігії,переконань то в світі поганих людей буде менше!

 • #42

  Луценко Юлія Б-21 (Sunday, 05 March 2017 19:15)

  Толерантність(лат-терпіння) - здатність людини сприймати без агресії думки, тобто для того щоб людина могла спокійно себе вести в будь якій ситуації, вона повина бути толерантною.
  На мою думку, не кожна людина може бути толерантною, адже, наприклад, для людей егоїстів існує своя думка щодо своєї поведінки. Толерантність змінює світ у кращу сторону, якщо б таких людей було б більше, то світ жив набагато яскравіше!

 • #43

  Чорна Юлія Б-21 (Sunday, 05 March 2017 21:11)

  Толерантність-це здатність людини,сприймати чужу поведінку,чужі думки,чуже життя.зовсім іншої людини.
  Толерантність, на мою думку, це, по-перше, рівність між людьми. Нема поділу : чи ти єврей, чи ти українець, чи ти німець, чи ще з якоїсь громади - ти рівний за правами. По-друге - це єдність! Якщо ми не будемо єднатись, то в майбутньому нам буде дуже важко(на мій погляд). Якщо ми не будемо толерантними, то скоро ми будемо чи расистами, чи фашист

 • #44

  Калугарь Христина Б-21 (Friday, 12 May 2017 19:53)

  ДЕМОКРАТІЯ -політична організація влади народу.
  1)Демократія має державний характер:
  а)виражається в делегуванні народом своїх повноважень державним органом.
  б)забезпечується виборністю органів держави.
  в)проявляється в спроможності державної влади впливати на поведінку та діяльність людей.
  Загальна декларація ПРАВ ЛЮДИНИ (1948р.)
  Міжнародний пакт про економічні,соціальні і культурні права (1966 р.),які набрали сили від 23 березня (1976 р.).
  Законом України від 10 грудня (1991 р.)"ПРО ДІЮ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ "встановлено порядок застосування міжнародних норм про права людини.

 • #45

  Анна Рачицька ВЗ-21 (Sunday, 28 May 2017 20:07)

  Як ми вже бачимо, що в 1995 році була не менш важлива подія, прийняття Декларації толерантності.
  Хочу сказати, що я згодна з усіма вище сказаними коментаріями.Але від себе хочу сказати, що толерантність- вважається ознакою вихованої людини (духовної, інтелектуальної людини). Як ми уже всі зрозуміли, що бути толерантним означає бути терпимим до оточуючих, поважати людей, їхні думки, сприймати релігію, розуміти різноманіття культур світу.
  Хоча в наш час дуже мало толерантних людей. Але якщо людина буде трішки замислюватись над словом "толерантність",і почне робити якісь зміни, то світ буде краще жити.

 • #46

  Скоклева Людмила ВЗ-21 (Monday, 12 June 2017 10:33)

  Толерантність означає повагу і розуміння багатої різноманітності культур нашого світу, наших форм самовираження і способів прояву людської індивідуальності. Їй сприяють знання, відкритість, спілкування і свобода думки., совісті й переконань. Толерантність - це гармонія у різноманітті. Це не тільки моральний обов'язок, але й політична і правова потреба. Толерантність - це чеснота, яка робить можливим досягнення миру та сприяє заміні культури війни культурою миру.
  Толерантність необхідна у відносинах як між окремими людьми, так і на рівні сім’ї та общини. В школах та університетах, в рамках неформальної освіти, вдома і на роботі необхідно зміцнювати дух толерантності та формувати відношення відкритості, уваги один до одного і солідарності.

 • #47

  Влад Жулай (Sunday, 01 October 2017 16:39)

  Как нам всем известно,толера́нтность подразумевает под собой терпение, которого в наше время явно. к сожалению, не хватает. Этот социологический термин достаточно краток, но в то же время несёт в себе огромную смысловую нагрузку.
  В соответствии с Декларацией принципов толерантности (ЮНЕСКО, 1995 г.) толерантность определяется следующим образом:
  "ценность и социальная норма гражданского общества, проявляющаяся в праве всех индивидов гражданского общества быть различными, обеспечении устойчивой гармонии между различными конфессиями, политическими, этническими и другими социальными группами, уважении к разнообразию различных мировых культур, цивилизаций и народов, готовности к пониманию и сотрудничеству с людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и верованиям".

  Будем же толерантны друг с другом друзья, если поведение другого человека вам покажется чем то пугающим, просто попытайтесь быть дружелюбнее. Ксенофобия в наши дни, является одним из множества факторов торможения развития нашего общества.

 • #48

  Анна Слипченко (Monday, 09 October 2017 20:19)

  Каждый из нас не раз сталкивались с негативом, агрессией и другими пороками нашего общества. Люди давно забыли, что такое понимание, доброжелательность, отзывчивость, не говоря уже о таком объемном понятии как толерантность. Мне жаль, что всю эту ненависть все начали воспринимать как должное. Весь мир обсуждает различные глобальные проблемы, но почему-то все молчат и закрывают глаза на полное отсутствие толерантности в современном обществе. Я не буду говорит о том, что я достаточно терпелива, потому что это не так. Никто не идеален и мы все это понимаем, но если каждый из нас начнет анализировать все свои поступки и стараться усовершенствовать себе, тогда и термину толерантность будет откуда взяться.

  Даже в кромешной тьме мы можем вырастить сад в наших душах...

 • #49

  Діма Клименко (Tuesday, 17 October 2017 19:15)

  Я гадаю ,що декларація 1995р. є дуже правильне рішення ,тому що люди на сьогодняшній день не розуміють що таке повага ,прийняття і правильне розуміння інших культур.
  Чим більше людей будуть толерантні, тим швидше ми станем економічно і духовно розвинутіші ,а отже Україна стане на крок ближче до Європи та ЄС.

 • #50

  Реутова Карина (Friday, 03 November 2017)

  Я считаю,что принятием этой декларации хотели добиться равноправия между людьми разных культур и религий,для того,чтобы всюду воцарились взаимопонимание и взаимопомощь.Но принять эту декларацию-мало,нужно чтобы люди поняли значение толерантности... поэтому:"Люди-будьте толерантны друг к другу"...

 • #51

  Ткаченко Анастасия (Friday, 03 November 2017 19:40)

  Толерантность- ( терпение, терпеливость, принятие) — социологический термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, поведению, ориентации и обычаям. Толерантность не равносильна безразличию. Она не означает также принятия иного мировоззрения или образа жизни, она заключается в предоставлении другим права жить в соответствии с собственным мировоззрением.. Толерантность -это терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. Толерантность необходима по отношению к особенностям различных народов, наций и религий. Она является признаком уверенности в себе и сознания надежности своих собственных позиций, признаком открытого для всех идейного течения, которое не боится сравнения с другими точками зрения и не избегает духовной "конкуренции".Толерантность сыграла большую роль в объединении : рас ,людей с разными позициями и взглядами,религиями и нравами.Толерантность была необходима нашему миру,у неё была задача объединять и делать людей равными друг перед другом ,никого не выделяя и никого не оскорбляя,уважать друг друга ни смотря на цвет кожи,национальность, мировоззрение,образу жизни,религии обычаям и поведению ,и толерантность выполнила свою задачу осуществив свой план.

 • #52

  Вадим Заблудов М-21 (Friday, 03 November 2017 19:46)

  Толерантність… Визначення цього поняття кожен з нас розуміє по-своєму і усвідомлює по-різному. Але все ж таки слово «Толерантність»- пояснюється як терплячий. Толерантна людина – це перш за все особистість, якій притаманні духовні, моральні цінності та якості. Як писав Олександр Довженко : «…людина повинна бути Людиною…». Цей вислів пояснюється тим , що кожен з нас повинен задуматися над своїм відношенням до інших , вміти правильно підтримати один одного , поважати людей , прислуховуватися до інших думок , поглядів.

 • #53

  Вова Заблудов (Wednesday, 30 January 2019 21:56)

  Люди давно забыли, что такое понимание, доброжелательность, отзывчивость, не говоря уже о таком объемном понятии как толерантность. Мне жаль, что всю эту ненависть все начали воспринимать как должное. Весь мир обсуждает различные глобальные проблемы, но почему-то все молчат и закрывают глаза на полное отсутствие толерантности в современном обществе. Я не буду говорит о том, что я достаточно терпелив, потому что это не так. Никто не идеален и мы все это понимаем, но если каждый из нас начнет анализировать все свои поступки и стараться усовершенствовать себя, тогда и термину толерантность будет откуда взяться.

 • #54

  Гуд Катерина (Wednesday, 13 February 2019 22:22)


  Толерантность в нашей стране значительно отличается от других стран. Например в таких странах как: Лондон, Франция, Германия и т.д., люди ведут себя сдержано, адекватно, спокойно, общаются с друг другом без агрессии, очень редко от них услышишь матерные слова. Но в нашей стране тебе могут нагрубить так, что ты просто впадёшь в истерику на ровном месте, граждани нашей страны забыли что существует такое слово как толерантность, Я не хочу сказать что мы плохая страна, не в коем случае, просто вместо того чтобы дружелюбно общаться с друг другом мы вечно чем-то не довольны. Что такое толерантность? - это в первую очередь терпеливость и сдержанность, мы должны не показывать на людях своё плохое настроение, мы должны быть толерантными и вежливыми, ведь мы подаём пример окружающим и родным... Мы пример, и будет ли следующее поколение толерантным, зависит только от нас